profile_Chris

Chris Shaw

Senior Manager of Academic Resources & Teaching(SMART)

Thầy Chris Shaw đến từ bang Florida,Hoa Kỳ tốt nghiệp cử nhân ngành Quản Trị Kinh Doanh và sở hữu chứng chỉ giảng dạy CELTA có giá trị toàn cầu.

Khi đặt chân đến Việt Nam và lựa chọn giảng dạy tiếng Anh hơn 6 năm,thầy cho rằng đây là một quyết định hoàn toàn tuyệt vời và hạnh phúc khi nhìn thấy những học viên tại trung tâm Amazing English tiến bộ từng ngày sau mỗi khóa học.