Đặng Hữu Liêm
Đặng Hữu Liêm
AMAZING ENGLISH CENTER DIRECTOR

Thầy Đặng Hữu Liêm nổi tiếng với việc ôn luyện các em học sinh giỏi tiếng anh cấp 2,cấp 3,cũng như luyện thi vào các trường điểm địa bàn Hồ Chí Minh như: Lê Quý Đôn, Lê Hồng Phong, Trần Đại Nghĩa.

Thầy còn tham gia giảng dạy tiếng anh ở bậc Đại học tại các trường đại học công lập ở Việt Nam.

Thầy hiện tại đang đảm nhiệm chính chương trình Amazing Entrance Examination tại trung tâm Amazing English.